• Contract duur 
  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Datum van ingang is de dag dat het voertuig voor de eerste keer wordt gestald. Het opzeggen van de stalling dient per e-mail of schriftelijk één maand van tevoren te geschieden. Zonder tegenbericht wordt de stalling verlengd met één jaar. LET OP: opzeggingen worden alleen per mail of schriftelijk geaccepteerd. 

 • Aansprakelijkheid / verzekering 
  De huurder dient zelf zijn voertuig voor de stallingperiode te verzekeren. Schade als gevolg van brand, storm, sneeuw, inbraak, diefstal en andere calamiteiten zijn voor eigen risico van de huurder. De stallinghouder (Dhr. J Dun) zal geen onbevoegden bij Caravanstalling Noord of bij het gestalde voertuig toelaten. Werkzaamheden aan het gestalde voertuig zijn in en rondom onze loodsen niet toegestaan.  

 

 • Betaling                                                                U ontvangt per e-mail jaarlijks een factuur. Bij huurachterstand is het niet mogelijk om het gestalde voertuig op te halen. (Let op ongewenst mail) 

 

 • Camerabeveiliging
  Caravanstalling Noord maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming van eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk en zichtbaar geplaatst en bij betreding van het terrein wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Iedereen die het terrein van Caravanstalling noord betreed, stemt toe in het maken van opnamen

 

 • Veiligheid
  Het is niet toegestaan en absoluut verboden om gasflessen, ook niet in ledige vorm, of andere gevaarlijke vloeistoffen in het gestalde voertuig achter te laten. voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van 1 of meerdere van bovenstaande stoffen in of bij het voertuig, is de huurder geheel aansprakelijk. Het is niet toegestaan om een voertuig immobiel te maken. Ongemotoriseerde objecten dienen te beschikken over een goed functionerende neuswiel.  

 • Verkoop van uw voertuig 
  In geval van verkoop van uw voertuig is restitutie van stallingsgeld niet mogelijk. Wel is het mogelijk dat het contract overgenomen wordt door de nieuwe kopers van uw voertuig.

 • Andere voertuig                                    
  Bent u van plan om andere voertuig te kopen? Is dit voertuig kleiner of groter? Bespreek het vroegtijdig met ons. Blijkt het nieuw aangekochte voertuig kleiner te zijn dan uw vorige voertuig en is de factuur al verstuurd, dan betalen wij geen restitutie terug. Bent u van plan een grotere voertuig te kopen en bent u daardoor meer ruimte in de stalling nodig? maak dit dan vroegtijdig bespreekbaar, wij kunnen hier dan rekening mee houden.  
           
 • Sleutel
  Bij het stallen van een auto of camper of andere gemotoriseerde voertuigen is het verplicht om een (reserve) sleutel af te geven.