• Contract duur 
  de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. datum van ingang is de dag dat het voertuig voor de 1e keer wordt gestald. Het opzeggen van de stalling dient per e-mail 2 maand van ten voren te geschieden. zonder tegenbericht wordt de stalling verlengd met 1 jaar. 

 • Aansprakelijkheid
  De huurder dient zelf zijn voertuig voor de stallingperiode te verzekeren. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde voertuig toelaten.

 • Betaling
  U ontvangt per e-mail een factuur. Bij huurachterstand is het niet mogelijk om het gestalde voertuig op te halen. 

 • Veiligheid
  Het is niet toegestaan en absoluut verboden om gasflessen, ook niet in ledige vorm, of andere gevaarlijke zaken in het gestalde voertuig achter te laten. Werkzaamheden aan het gestalde voertuig zijn in onze loods niet toegestaan. 

 • Verkoop van uw voertuig 
  de verkoop van uw voertuig of bezichtigingen door potentiele kopers kunnen vanwege o.a privacy niet plaats vinden bij de stalling. In geval van verkoop van uw voertuig, is restitutie van stallingsgeld niet mogelijk. 

 • Sleutel
  bij het stallen van een auto of camper is het verplicht om een (reserve) sleutel af te geven.